KARTON SERVIS s.r.o.Poskytovatel certifikátu SGS

Historie

2008 Již v roce 2007 došlo k naplnění kapacity naší výroby a bylo jasné, že bude nutno udělat další krok, aby nedocházelo ke stagnaci firmy. Bylo rozhodnuto o výměně takřka celého výrobního zařízení. Stroje MAXI-BOX a MAXI-PRINT, MÉCANAELEC i automatickou linku KLETT nahradila v březnu 2008 zcela nová automatická linka RAPIDLINE od francouzské firmy Rapidex. Nová linka nám umožnila jak další zvýšení výrobní kapacity, tak i nové možnosti. Díky tomuto stroji můžeme nově nabízet našim zákazníkům tříbarevný tisk nebo tvarové výseky prostřednictvím rotačního výseku. Zkrátily se i dodací lhůty kartonových krabic díky výrobní rychlosti nové linky. Původní nabídka firmy Karton servis byla zachována a rozšířena o nové možnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela nové a moderní zařízení, došlo k dalšímu zvýšení kvality výrobků jak v oblasti výseku, tak i tisku. Díky automatizaci stroje, se nám podařilo zásadně zvýšit produktivitu práce a snížit nároky na pracovní sílu. Jedinou nevýhodou se stalo omezení služby skladového prodeje, ke kterému došlo z důvodu snížení kapacity skladů. Věříme ale, že díky krátkým dodacím lhůtám výroby obalů z vlnitých lepenek, tuto ztrátu našim zákazníkům kompenzujeme. V rámci obměny strojového parku došlo i k rekonstrukci podlah ve výrobní hale a starý povrch byl nahrazen bezprašnými litými podlahami.
2005 -2007 V letech 2005-2007 firma Karton servis s.r.o. dále pokračovala ve vzrůstajícím trendu zvyšování kvality dodávek kartonových obalů a služeb s tímto spojených. Každým rokem probíhá pravidelný audit dle normy ČSN EN ISO 9001:2000 ed.2. , kterým procházíme vždy úspěšně. Investice v rámci firmy tentokráte směřovaly do nových kancelářských prostor, které byly zřízeny v rekonstruované budově hned vedle výrobní haly, což přineslo lepší podmínky pro práci obchodních zástupců jakož i ostatních zaměstnanců v nevýrobní sféře. Není ovšem možné zkvalitňovat pracovní podmínky pouze pro vedoucí pracovníky a tak další investice směřovala do vybudování zcela nového sociálního zařízení. Zcela nové šatny se samostatnou kuchyňkou a novým hygienickým zázemím vyrostli na místě původních sociálních prostor. V rámci zkvalitnění nakládek, vykládek a manipulace uvnitř výrobní haly, byly zakoupeny nové vysokozdvižné vozíky YALE vybavené pohonem na LPG a katalyzátory. V roce 2007 dosloužil již letitý Mercedes Sprinter a byl nahrazen novým vozem značky IVECO.
2004 Rok 2004 pro nás neznamenal odpočinek po náročném roce 2003. Firma Karton servis s.r.o. pokračovala v rozvoji služeb pro zákazníky, a to nákupem nové výrobní linky umožňující rychlou výrobu velkých sérií nejběžnějších typů obalů. Tato plně automatická linka zkrátila doby dodání zboží zákazníkům a díky nižší náročnosti na lidskou sílu vzhledem k výrobní kapacitě této linky umožnila i výhodnější ceny při objednání velkých sérií obalů.

Automatická linka pro výsek, jednobarevný potisk a lepení klopových krabic KLETT Naší hlavní snahou v tomto roce bylo rozšíření služeb pro zákazníky tak, abychom byli schopni poskytovat kompletní obalový servis v rámci obalů z vlnité lepenky.
2003 V srpnu roku 2003 se stabilizovala činnost firmy v nových prostorách. Hlavním úkolem pro tento rok bylo zkvalitnit a rozšířit služby pro naše zákazníky. Zkvalitnili jsme mimo jiné dopravu našich výrobků k zákazníkům rozšířením vozového parku o nákladní vozidlo IVECO.

Certifikát kvality ISO 9001:2000 Největším projektem pro rok 2003 bylo zavedení systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2000 ed.2. Na zavedení řízení jakosti jsme spolupracovali s poradenskou firmou Delta consulting Praha, s jejímiž službami jsme byli velice spokojeni. Certifikační audit jsme úspěšně absolvovali v září 2003 a tento audit provedla firma SGS Czech republic.

Systém řízení jakosti dle ISO 9001:2000 nám pomohl ke zvýšení kvality služeb, poskytovaných naší společností zákazníkům a vede nás k dalšímu zlepšování.
2002 V srpnu roku 2002 nás postihly katastrofální povodně. Výroba byla umístěna na břehu Vltavy a velká voda ji zcela zničila. Veškeré strojní zařízení včetně zásob materiálu i výrobků bylo nenávratně ztraceno. Administrativní část firmy byla umístěna na jiném místě Prahy a záplavy se jí proto nedotkly.

Výsekový stroj MAXIBOX Díky nezměrnému úsilí vedení firmy i ostatních zaměstnanců byla výroba obnovena v nových prostorách na zcela novém výrobním zařízení během dvou týdnů. Základem výroby jsou automatické výsekové stroje: Mécanelec a Maxi Box a rotační tiskový stroj MAXI PRINT. Během dvou měsíců byla výroba na stejné úrovni jako před záplavami.

Na konci roku 2002 se do nových prostor přestěhovala i administrativa a vedení firmy. To zcela zjednodušilo komunikaci uvnitř firmy, což se projevilo větší kvalitou a operativností výroby.
2001 Vzhledem k neustále zvyšovaným nárokům na kvalitu, typovou a kvalitativní škálu vlnité lepenky jsme potřebovali kvalitního dodavatele přířezů z vlnité lepenky. Naším strategickým dodavatelem se stala firma PROWELL, která je největším evropským dodavatelem vlnité lepenky.

Díky této spolupráci jsme mohli rozšířit nabídku produktů a zvýšit kvalitu stávajících produktů. Zároveň jsme díky pružnějším dodávka vlnité lepenky mohli zkrátit dodací lhůty.
2000 V roce 2000 jsme zakoupili další linku na výrobu krabic, a to SLOTTER 16x36 s tiskem a rotačním výsekem. Toto zařízení bylo největší svého druhu v ČR.
1998 Výsekový stroj MÉCANELEC V roce 1998 jsme zakoupili strojní zařízení u francouzské firmy Mécanelec na zpracování vlnité lepenky - výrobu krabic. Tento fakt nám umožnil rozšířit okruh zákazníků a zkvalitnit služby z hlediska termínů dodání u stávajících zákazníků.

1996 Firma Karton servis s.r.o. byla založena počátkem roku 1996 s úkolem zaplnit na trhu prostor v rámci skladového prodeje standardních klopových krabic z vlnité lepenky.

KARTON SERVIS s.r.o.
Za Mototechnou 2640/2a, 150 00 Praha 5 - Stodůlky
NETservis s.r.o.