KARTON SERVIS s.r.o.Poskytovatel certifikátu SGS

POLITIKA KVALITY KARTON SERVIS s.r.o.

Zpracoval: Bc. Miroslav Polášek
Schválil: Ing. Alena Macečková

Společnost Karton Servis s.r.o. je výrobně obchodní společnost, jejíž hlavní náplní je vlastní výroba obalů z vlnitých lepenek, doplněná o prodej ze skladu.

Naší předností je individuální přístup ke každému zákazníkovi a dodávat kvalitní výrobky s ohledem na vnitřní kontext organizace (fungování nastavených interních procesů nákupu materiálu, výroby, skladování, kvalifikovaní pracovníci v oblasti prodeje, neustálé odborné vzdělávání v oblasti obalů a jejich výroby) a na vnější kontext (dodržování legislativních norem, udržovat dobré vztahy se stávajícími zákazníky, udržovat dobrou vzájemnou spolupráci s dodavateli). Prostředkem ke splnění cílů společnosti je udržovat zavedený systém řízení kvality odpovídající normě ČSN EN ISO 9001:2016. Proto se společnost snaží plnit závazky, které si stanovila z jednotlivých oblasti:

Cíle a zásady naší politiky:
 • Řízení systému managementu
  Garantovat plnění požadavků systému managementu dle norem ISO v celém rozsahu prováděných činností a při dodržování legislativních a dalších závazných požadavků. Vytvořit rámec a zdroje pro přezkoumání a neustálé zlepšování ve všech procesech společnosti včetně aktivní účasti vedení společnosti a všech zaměstnanců. Vyvinout maximální úsilí k vytváření nezbytných podmínek a zdrojů k naplnění politiky a cílů společnost. Politiku pravidelně přezkoumávat a zajistit dostupnost zainteresovaným stranám.
 • Zákazníci
  Uspokojit požadavky, potřeby a očekávání zákazníků a všech zainteresovaných stran. Poskytnout kompletní servis s kvalitou, která je zákazníkem očekávána.
 • Inovace
  Sledovat nové trendy v oblasti nabízeného sortimentu a výrobní technologie.
 • Řízení skladu, infrastruktura, dodavatelé
  Strategie nulové chyby ve všech činnostech řídit se plánovanými postupy, realizovat cíle a programy dosažení lepších výsledků. Prověřovat nakupované produkty a řídit skladové minimální zásoby s ohledem na potřeby zákazníka. Nápravná opatření jsou zaměřena na trvalé odstranění pravé příčiny chyby s cílem vyloučit možnost opakování této závady. Od svých smluvních partnerů vyžadovat plnění požadavků v oblasti QMS stanovené společností.
 • Lidské zdroje a komunikace
  Dodržením stanovených priorit, budeme každým dnem více konkurenceschopní a současně zaručíme stabilitu pracovních míst v naší společnosti. Aktivity naší společnosti jednoznačně zaměříme na prevenci problémů a na systematické odstraňování chyb ve všech procesech. Klíčem k řešení problémů je týmová práce, v interním i globálním rozsahu, včetně vzájemné účasti dodavatelů, zákazníků a dalších zainteresovaných stran. Pravidelným školením a vzděláváním systematicky zvyšovat povědomí zaměstnanců o systému managementu kvality, o prodávaném sortimentu a požadavků zákazníka.
Přání zákazníka je také přáním naší společnosti.

V Praze 20.8.2018
Ing. Alena MACEČKOVÁ
ředitel společnosti

Výtisk číslo: 1

Číslo změny: 1

Vydání: 2

Účinnost od: 20.08.2018

KARTON SERVIS s.r.o.
Za Mototechnou 2640/2a, 150 00 Praha 5 - Stodůlky
NETservis s.r.o.